Що таке Рublic relations?

«Рublic relations» – це планомірна, постійно здійснювана діяльність щодо забезпечення рівноправної інформаційної взаємодії і, через це, взаєморозуміння між Університетом і громадськістю.

Рublic relations поділяється на:

 • внутрішній піар

налагодження продуктивних внутрішніх взаємин між структурними підрозділами вузу, професорсько-викладацьким складом та студентством, задля позитивної атмосфери життя Університету

 1. розробка внутрішньої комунікативної політики
 2. гармонізація відносин між структурними підрозділам                                                                                                           3. належне інформаційне забезпечення усіх підрозділів Університету
 • зовнішній піар

формування позитивного ставлення громадськості до Університету, підтримка та покращення бренду Університету в інформаційному просторі

 1. випуску друкованої продукції (газети, журнали, буклети, рекламні листівки тощо)
 2. активна інформаційна політика у ЗМІ, веб-ресурсах та соціальних мережах
 3. акції та заходи для реклами Університету у сфері бізнесу, зокрема, інформування про послуги, що може надавати Університет, про наукові й освітні досягнення, тощо.

Проект акцій та заходів PR– стратегії Університету:

 • Зустрічі випускників
 • Організація Днів відкритих дверей для студентів
 • Організація Днів відкритих дверей для ЗМІ
 • Організація клубів за інтересами
 • Ярмарки кар’єри
 • Відзначення пам’ятних дат Університету
 • Ділові ігри за участі університетської спільноти, випускників, знаменитостей
 • Організація тренінгів, відкритих семінарів, лекцій, майстер-класів, флешмобів
 • Екскурсії по корпусах Університету
 • Конкурси промороликів та флешмобів

Основними цільовими групами для проведення PR кампанії є:

 • Абітурієнти
 • Студенти
 • Батьки студентів
 • Випускники
 • ПВС, інші працівники
 • Роботодавці
 • Бізнес-структури
 • Місцева влада
 • Потенційні спонсори
 • ЗМІ
 • Міжнародні партнери