профорієнтація (1)Що таке професійно-кар’єрна орієнтація?

Професійно-кар’єрна орієнтація – система підготовки молоді до вільного і самостійного вибору професії, покликана враховувати, як індивідуальні особливості кожної особи, так і ринку праці в  цілому.

Основними завданнями сектору професійно-кар’єрної орієнтації Відділу інформаційного забезпечення Львівського Університету є:

 • стимулювання у молоді інтересу до різних професій та галузей науки;
 • викликання у потенційних абітурієнтів зацікавленості навчанням у нашому вузі;
 • розробка та проведення різного роду заходів, які сприятимуть вибору професії абітурієнтами;
 • налагодження і зміцнення зв’язків із школами та навчальними закладами, з метою вирішення проблем викладання фундаментальних дисциплін;
 • співпраця із засобами масової інформації з метою рекламування освітніх послугУніверситету;
 • вивчення та переймання кращого міжнародного досвіду з питань професійної підготовки молоді;

Працівники відділу спрямовують свою увагу на молодь, виконуючи такі завдання:

 • надають молоді інформацію про спеціальності та спеціалізації, які є в Університеті
 • спрямовують професійну орієнтацію молоді на вибір ними професій з урахуванням ситуації у сфері зайнятості, перспектив просування у роботі, умов праці.
 • надають допомогу молоді у визначенні шляхів набуття професійної освіти та підвищення професійної майстерності.

Основними заходами відділу професійно-кар’єрної орієнтації є організація:

 • вечорів
 • екскурсій
 • днів відкритих дверей
 • освітніх виставок