Що таке рейтинг Університету?

Рейтинг –це числовий або порядковий показник, який характеризує успішність,

популярність установи (Університету)

та закріплює за ним місце у певній категорії, темі.

Для чого відстежувати рейтинги ВНЗ?

 • Стимулювати підвищення якості освітніх послуг
 • Аналізувати та порівнювати особливості освітнього процесу, стажувань та практик у інших ВНЗ
 • Мотивувати Університет до оцінки затребуваності своїх послуг на ринку праці
 • Підвищити ефективність взаємодії між Університетом та бізнес-структурами, роботодавцями.

Основні завдання сектору по роботі з рейтингами:

 • Збір, аналіз та публікація рейтингів Університету
 • Презентація Університету в тематичних та загальних вебометричних рейтингах
 • Аналіз методик світових вебометричних рейтингів для вироблення практичних рекомендацій щодо підвищення позицій Університету у рейтингах
 • Розробка методики складання вебометричних рейтингів сайтів підрозділів Університету

Львівський національний університет: інфографіка

 

 

 

Які рейтинги опрацьовує та вивчає сектор?

Рейтинги, де представлений ЛНУ:

 ТОП-200

За даними рейтингу «ТОП 200 кращих університетів України». У 2016/2017 році Львівський університет зберігає 9 місце серед українських вузів. Публікація нового рейтингу очікується у ІІІ кварталі 2018 р.

Базисом методики є загальний набір індикаторів для університетів різних типів, що дозволяє порівнювати результати їхньої діяльності. Діяльність вузу оцінюється з допомогою інтегрованого індексу — Iз. Цей індекс містить три комплексні складові: Iз = Iнп + Iн + Iмв, де Iнп — індекси якості науково-педагогічного потенціалу, Iн — індекс якості навчання, Iмв — індекс міжнародного визнання .

Усього для формування зазначених індексів нинішнього року використовувалися 24 індикатори прямого виміру з сумарною вагою 80%, показник інформаційних ресурсів (якість та функціональна повнота веб-сайтів університетів) — 5% і експертне оцінювання з ваговим коефіцієнтом 15% . Цього року для оцінювання міжнародного визнання вузу додатково враховувалася його участь у таких європейських програмах, як «Горизонт 2020», Seventh Framework Programme, TEMPUS, Erasmus+. Дані про ці індикатори, за результатами діяльності університетів у попередньому році, вибиралися з кількох незалежних джерел (дані вузів, дані МОН України, дані Комітету з державних премій України і премій ім. Т.Шев­ченка, дані міжнародних асоціацій університетів, дані про міжнародні проекти. Експертне оцінювання проводилося за такими критеріями: рівень базової, загальноосвітньої підготовки студентів, рівень їхньої фахової підготовки, рівень практичного володіння інформаційними технологіями, затребуваність випускників вузів ринком праці.

U-Multirank

На даний момент університет активно працює над тим, щоб увійти в цей рейтинг. У нас вже є особистий кабінет U-Multirank, а збір інформації за 2017 рік розпочинається 5 червня. U-Multirank використовує інший підхід до існуючих глобальних рейтингів університетів. По-перше, він багатогранний і порівнює виступи університетів у різних заходах, якими вони займаються. Він не обмежується дослідженнями,  враховує різні аспекти та виміри діяльності університетів: навчання та викладання, дослідження, передача знань, міжнародна орієнтація та регіональна співпраця.

По-друге, U-Multirank не ставить комбіновану, зважену оцінку в цих різних областях діяльності, а потім використовує ці оцінки, щоб скласти номерну таблицю рейтингів  “кращих” університетів світу. Основний принцип полягає в тому, що для таких складових балів немає теоретичного або емпіричного обґрунтування. Емпіричні дослідження показали, що схеми оцінювання існуючих глобальних рейтингів не є надійними: невеликі зміни в оцінках, присвоєних основним заходам (показники індикаторів), значно змінять складові бали, а отже, і позиції у таблиці окремих університетів. Тому методологія U-Multirank розглядає бали університетів за індивідуальними показниками та розміщує їх у п’яти групах ефективності (“дуже добре” до “слабо”).

Unirank

За даними вебометричного рейтингу університетів uniRank University Ranking 2018 Львівський університет піднявся з 9 на 4 місце серед 171 українського ЗВО. Рейтинг складає Австрійська компанія uniRank, він охоплює більш ніж 12 тисяч університетів  з 200 країн світу та враховує офіційні веб-ресурси університетів. У 2018 році uniRank вперше опублікував рейтинг університетів відповідно до їхнього представлення у мережі Facebook. Львівський університет посів 3 місце серед українських вишів.

У 2017/2018 рр. Львівський університет залишається у трійці кращих університетів України за даними світового рейтингу University Ranking by Academic Performance. Методологія грунтується на даних, отриманих з Інституту наукової інформації та враховує число статей, цитат та загальний вплив цитованості.

QS  QS World University Ranking

Львівський університет також подав інформацію до ще одного авторитетного світового рейтингу– QS World University Ranking, результати якого мають бути оприлюднені в червні 2018. Це рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світу за показником їхніх досягнень у галузі освіти і науки, розрахований за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds

Рейтинг оцінює університети за наступними показниками:

 • репутація в академічному середовищі (40 %),
 • цитованість наукових публікацій представників університету (20 %),
 • співвідношення кількості викладачів і студентів (20 %),
 • ставлення роботодавців до випускників (10 %),
 • відносна чисельність іноземних викладачів і студентів (по 5 %).

Ці показники охоплюють ключові стратегічні місії університетів світового значення, за які вони відповідають перед учасниками процесу: академічною спільнотою, роботодавцями, учнями та їх батьками. Щорічно в дослідженні оцінюються понад 2500 вищих навчальних закладів по всьому світу. За його підсумками складається рейтинг 500 найкращих університетів світу, а також рейтинги університетів з окремих дисциплін.

University Ranking by Academic Performance

У 2017/2018 рр. Львівський університет залишається у трійці кращих університетів України за даними світового рейтингу University Ranking by Academic Performance. Методологія грунтується на даних, отриманих з Інституту наукової інформації та враховує число статей, цитат та загальний вплив цитованості.

За останніми показниками наукометричної бази “Scopus” Університет увійшов до лідерів рейтингу ЗВО України. Результати рейтингу базуються на показниках бібліографічної бази даних “Scopus”, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікують працівники у наукових виданнях. Порівняно з 2017 р. Університет піднявся на 1 позицію та займає 3 місце серед 162 закладів вищої освіти України. Станом на квітень 2018 року кількість публікацій науковців Львівського університету склала 6 203, кількість цитувань статей – 32 400, індекс Гірша – 55.

THE Times Higher Education

Цьогоріч  Університет вперше ввійшов до одного з найавторитетніших світових університетських рейтингів THE World University Ranking 2018  з позначкою 1001+. Серед 5 Українських ЗВО, що потрапили до рейтингу Університет є на 2 місці.

Показники ефективності для рейтингу Times Higher Education поділяються на п’ять галузей:

 • Навчання (навчальне середовище)
 • Дослідження (обсяг, дохід та репутація)
 • Цитати (дослідницький вплив);
 • Міжнародний світогляд (співробітники, студенти та дослідники)
 • Дохід промисловості (передача знань)

ARWU

ARWU використовує шість об’єктивних показників, щоб оцінювати світові університети, включаючи число випускників та співробітників, які виграли Нобелівську премію та медалі в різних галузях, кількість широко цитованих дослідників , обраних Clarivate Analytics, кількість статей, опублікованих в журналах Nature and Science, кількість статей, проіндексованих в Індекс цитування на науку – індекс цитованості та соціальних наук, а також показники діяльності університету на душу населення. Щорічно АРВУ нараховує понад 1200 університетів, а кращі – 500.

Консолідований рейтинг ВНЗ України

 Рейтинг розробив освітній інформаційний ресурс “Osvita.ua” у 2017 році включав 288 ВНЗ України ІІІ-IV рівнів акредитації, серед яких Університет займає 4 позицію у загальному рейтингу (2016 – 5 позиція) та 3 позицію серед кращих класичних університетів України. У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу ЗВО України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги ЗВО України: «ТОП 200», «Scopus» та «Webometrics», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти.

Webometrics

Згідно з січневою публікацією рейтингу Університет ввійшов до п’ятірки лідерів серед вузів України. 

Одним із найпрестижніших рейтингів університетів світу є Webometrics (Webometrics Ranking of World’s Universities), який охоплює дванадцять тисяч університетів зі всього світу та який публікують двічі на рік. Протягом останнього року Університет суттєво покращив свої позиції у рейтингу. Згідно з січневою публікацією рейтингу Університет ввійшов до п’ятірки лідерів серед вузів України.