фандрайзинг сектор (1)

Що таке Фандрайзинг?

«Фандрайзинг» є калькою з англійської (fund  – кошти, фінансування, raise – піднімати, добувати, збирати). Фандрайзинг в Університеті – це пошук додаткових ресурсів для реалізації навчальних, наукових, інноваційних і інших проектів.  Пошук фінансових ресурсів займає в цьому процесі важливе, але не єдине місце. Фандрайзинг – це також наука про успішне переконання інших у тому, що діяльність нашого Університету заслуговує уваги і підтримки.

Основними завданнями сектору Фандрайзингу Відділу інформаційного забезпечення Львівського Університету є:

 • пошук потенційних донорів;
 • обґрунтування потреб Університету відповідно до інтересів потенційних донорів та рівня їх розуміння наших проблем;
 • постійна робота з потенційними донорами (формування, підтримка і розвиток зв’язків);
 • формування у громадськості позитивної думки щодо діяльності Університету;
 • пошук і аналіз фондів, що надають різного роду гранти на навчання та науково-дослідні цілі;
 • написання проектів для подання на конкурси та гранти;
 • постійний моніторинг програм існуючих українських фондів та фондів Європейського Союзу.

Шляхи отримання фінансової допомоги:

 • благодійні пожертви
 • внески на конкретну мету
 • шляхом проведення різного роду заходів

Об’єктами фандрайзингу виступають різні категорії донорів, основними з яких є:

 • компанії та приватні підприємства;
 • приватні особи, до прикладу випускники та професори Університету, бізнесмени та політики, відомі люди які прагнуть зарекламувати себе;
 •  меценати, часто анонімні благодійники;
 •  різного роду фонди.

Пояснення термінів: донор, меценат, спонсор.

Донори — це організації, в місії яких передбачено надання фінансової допомоги на конкурсній основі.

Меценати — це благодійна допомога фізичних осіб на добровільній основі.

Спонсори — це конкретна допомога юридичних та фізичних осіб на певних взаємовигідних умовах.