Відділ інформаційного забезпечення – це молода, активна та креативна команда, яка впевнено дивиться у майбутнє і працює на розвиток Львівського університету як відкритого, мобільного, інноваційного навчального закладу, що має довготривалі традиції та потужні наукові школи у поєднанні із сучасними інноваційними трендами. Ми забезпечуємо підтримку Університету у його представленні в інформаційному просторі України та світу, створенні його впізнаваного бренду та просуванні у рейтингових системах.

Команда Відділу інформаційного забезпечення прагне зробити Університет відкритим для спілкування, цікавим для академічних спільнот та затребуваним в інформаційному та науковому просторі України та Європи.

Так, Відділ ставить перед собою такі ключові завдання:

  1. Координацію інформаційного наповнення офіційних веб-ресурсів Університету та сторінок у соціальних мережах;
  2. Рекламу навчальних програм, курсів, спеціальностей Університету, поширення інформації про важливі події у житті нашого вузу;
  3. Аналіз позицій Університету у вебометричних рейтингах та організація заходів задля їх підвищення;
  4. Участь у виробленні та реалізації PR-стратегії Університету та залученні різних джерел фінансування в Університет.
  5. Ініціювання, планування, організацію інформаційно-рекламних заходів;
  6. Просування бренду Університету, формування уніфікованого сприйняття Університету в Україні та за її межами.
  7. Співпрацю із засобами масової інформації шляхом надання матеріалів та інформації, запрошення на важливі події Університету;
  8. Поглиблення інтеграції Університету у світовий освітній та науковий простір 

Відділ інформаційного забезпечення створений наказом ректора № №О-88 від 17.06.2015, і є структурним підрозділом Університету та підпорядковується безпосередньо проректору з науково-педагогічної роботи та інформатизації. У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, Статутом Університету, наказами Ректора, розпорядженнями проректора з науково-педагогічної роботи та інформатизації.