Проректор з наукової роботи Львівськогоуніверситету Роман Гладишевський взяв участьу засіданні пленуму Комітету з Державнихпремій України в галузі науки і техніки, щовідбувалось 13 липня 2015 р. за головуванняПрезидента НАН України Бориса Патона. На засіданні обговорено пропозиції щодовнесення змін до Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки ітехніки та Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки. Заініціативи Президента України Петра Порошенка ключовим питанням в обговореннібуло піднесення статусу Державної премії.

Також на засіданні розглянуто низку наукових праць, поданих на здобуття Держаноїпремії. Рішенням пленуму Комітету до участі у наступному етапі конкурсу на здобуттяДержавних премій України в галузі науки і техніки допущено 28 робіт та 4 підручники.