Проблема економічного та соціальногостановища депресивних регіоніводне ізнайбільш болючих питань для нашої держави, від їхнього розвитку великою мірою залежитьфінансово-економічне становище краю. Середтаких регіонів є Червоноградськийгірничопромисловий район, проблеми укотрому пов’язані не лише із роботою тазакриттям шахт, а й екологічною проблемою.Використання застарілих технологій тавеличезна кількість відходів у вигляді териконів, лише поглиблює усі вище зазначенніпроблеми. Львівським університетом створено ініціативну групу спеціалістів, якапровела оцінку можливості видобутку рідкісних хімічних елементів з об’єктівЧервоноградського гірничопромислового району. До складу цього колективу ввійшлифахівці в галузях фізичної, хімічної, біологічної, геологічної науки. Основу робочогоколективу складають вчені та спеціалісти Львівського національного університетуімені Івана Франка, які мають відповідний досвід, володіють унікальнимиметодиками концентрування, розділення, вилучення рідкісних хімічних елементівфізико-хімічними та біологічними методами, а також впродовж декількох десятирічьпроводять систематичні геолого-геохімічні, фізико-хімічні та біологічні дослідження.

Весь комплекс робіт планується проводити на базі Львівського національногоуніверситету імені Івана Франка. Реалізація усіх робіт заплановано провести на основіукладеного договору між інвестором та ректором Університету, що дозволитьзалучити кошти бізнес-структур для наукового дослідження.

Проведені роботи стануть основою для покращення екологічного становища краю тазалучення відпрацьованого матеріалу до наукових досліджень і бізнес-проекту, щобезумовно матиме позитивний вплив на економічний та соціальний розвитокрегіону.