Сьогодні, 14 липня, відбулась Урочистаакадемія з нагоди вручення дипломів про вищуосвіту студентам геологічного факультету, щостала завершальним акордом святковихвипусків 2015 року. А отже, близько 7 тисячвисококваліфікованих молодих фахівціввипускників Львівського національногоуніверситету імені Івана Франка розпочинаютьновий етап особистісного розвитку тапрофесійного становлення й зростання.

Варто зазначити, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту» вищі навчальнізаклади мають самостійно виготовляти та видавати документи про вищу освітудержавного зразка. «Отже, питання пов’язані із визначенням технічного описубланків документів про вищу освіту (наукові ступені), їх дизайну, способу та місцявиготовлення, визначаються вищими навчальними закладами самостійно», –наголошують у Міністерстві освіти і науки України.

У Міносвіти повідомляють, що згідно зі законодавством Кабінет Міністрів України вмежах встановлених повноважень визначає лише обсяг інформації, що вноситься додокумента про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка, а Міністерствоосвіти і науки затверджує форму документа (зміст викладу відповідної інформації) тавзаємодію вищих навчальних закладів з Єдиною державною електронною базою зпитань освіти у процесі формування реєстраційного номера документа про вищуосвіту (наукові ступені) в зазначеній базі.

З метою розроблення необхідної документації про організацію замовлення, обліку йвидання дипломів і  створення дизайну дипломів про вищу освіту державного зразкав Університеті було створену комісію, до складу якої увійшли представникифакультетів і коледжів, студентських самоврядних організацій і фахівці-дизайнери. Під час засідання вченої ради 24 червня 2015 року було затверджено зразок дипломапро вищу освіту Львівського національного університету імені Івана Франка.

Додамо, що найбільш копіткою і надзвичайно відповідальною була робота надвнесенням даних про випускників до ЄДБО. Завдяки зусиллям і відданій праці представників Видавничого центру, Відділу інформаційного забезпечення,працівників деканатів факультетів і коледжів упродовж 4 днів було надрукованомайже 7000 дипломів.